Чорнобривцi


М.Сингаiвський – В.Верменич


  Чорнобривців насiяла мати
У моїм світанковім краю,
Та й навчила веснянки співати
Про квітучу надію свою.
Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку.
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.
Я розлуки та зустрічі знаю,
Бачив я у чужій стороні
Чорнобривці із рідного краю,
Що насіяла ти навесні.
Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку.
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.

Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку.
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.
Прилітають до нашого поля
Із далеких країв журавлі.
Розквітають і квіти, і доля
На моїй українській землі.
Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку.
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.Перевод на русский язык:Чернобривцы


  Чернобривцы посеяла мама
В моем рассветном краю,
И научила петь веснянки
Про цветущую надежду свою.
Как на те чернобривцы взгляну,
Вижу мать старенькую,
Вижу руки твои, моя мама,
Твою ласку я ощущаю, родная.
Я разлуки и встречи знаю,
Видел я в чужой стороне,
Чернобривцы из родного края,
Что посеяла ты весной.
Как на те чернобривцы взгляну,
Вижу мать старенькую,
Вижу руки твои, моя мама,
Твою ласку я ощущаю, родная.

Как на те чернобривцы взгляну,
Вижу мать старенькую,
Вижу руки твои, моя мама,
Твою ласку я ощущаю, родная.
Прилетают к нашему полю
Из далеких краев журавли,
Расцветают и цветы, и судьба
На моей украинской земле.
Как на те чернобривцы взгляну,
Вижу мать старенькую,
Вижу руки твои, моя мама,
Твою ласку я ощущаю, родная.
Hosted by uCoz